RADIO SOAP Synopsis (in Bislama)

Year 1: Yu save finis

Episode 03: Tingting I strong blong putum wan Kanditet

Listen Now

Ol yanfala oli wantem sidaon blong putum wan woman blong ran long nekis election. Oli se oli taet blong vote long ol man we oli no helpem olgeta.