RADIO SOAP Synopsis (in Bislama)

Year 3: Yu save finis

Episode 11: Newfala Kanditet

Listen Now

Ol yangfala long vilij oli  proposem blong putum wan woman Kanditet blong ron long nekis eleksen. Hemi strong tingting blong ol yangfala blong luk jenis long komuniti.