RADIO SOAP Synopsis (in Bislama)

Year 3: Yu save finis

Episode 12: Famili ino setel

Listen Now

Afta we jif I stretem raorao blong wan man mo woman blong hem. Be still man ino setel yet from problem blong woman blong hem.